b_450_0_16777215_0_0_images_logo_Mazowsze_serce_Polski.pngUprzejmie informujemy, że w dniu 7.11.2022 r. rozpoczęliśmy realizację projektu pn. „Zagospodarowanie terenu zieleni wraz z ogrodem deszczowym przy ul. S. Lentza w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy”, które współfinansowane jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do zmian klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022”.

W ramach prac wykonany zostanie ogród deszczowy w gruncie, utworzona będzie ścieżka mineralna oraz wprowadzone nowe nasadzenia, które umożliwią zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej.

Projekt wpłynie na poprawę bioróżnorodności miejskiej oraz pozwoli na stworzenie unikatowego miejsca do wypoczynku.

b_450_0_16777215_0_0_images_logo_maz_dla_klimatu_pelnokolorowa.jpg