Czytaj więcej: Komunikat Urzędu Skarbowego

Informujemy, że posiedzenie Komisji Strategii, Rozwoju i Dialogu Społecznego, planowane na 17 marca 2020 roku, zostało odwołane.

Informujemy, że od 1 października 2019 roku zostało powołane Centrum Obsługi Podatnika z siedzibą przy ul. Obozowej 57, które przejęło zadania Prezydenta m.st. Warszawy jako organu podatkowego w zakresie zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od osób fizycznych i prawnych.

Decyzje wymiaru wysokości zobowiązania podatkowego za 2020 rok będą sukcesywnie do Państwa wysyłane przez Centrum Obsługi Podatnika. Będzie obowiązywał 14 dniowy termin płatności od dnia doręczenia decyzji.  

 

Czytaj więcej: Indiańska legenda w Centrum...

Centrum Kultury Wilanów, ul. Kolegiacka 3 zaprasza  dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ich rodziców na interaktywny spektakl teatralny.

Z dymu ogniska płonącego przed tipi rodzi się opowieść, którą szaman Długi Cień opowiada młodej Indiance – Porannej Rosie

Brudny Jon próbuje skłócić dwa plemiona, ale dzięki mądrości i dobroci czerwonoskórej dziewczyny przekonuje się, że „zgoda buduje”, a prawda i miłość zwyciężają.

Bajka bogata jest w muzykę i tańce oraz mówi o niektórych zwyczajach i wierzeniach Indian. Spektakl odbędzie się 8 marca o godz. 12:45.

Bilety w cenie 5 zł (dzieci) i 10 zł (dorośli) są do nabycia w placówkach Centrum Kultury Wilanów.

Czytaj więcej: Informacja dla Seniorów!

W okresie zagrożenia wywołanego koronawirusem COVID-19 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanow m.st. Warszawy podejmie wszelkie działania w celu zapewnienia dostarczenia żywności i leków osobom starszym i niepełnosprawnym. Osoby takie mogą zostać objęte pomocą w formie usług opiekuńczych i wsparciem wolontariuszy. Pracownicy socjalni będą kontaktować się z rodziną i sąsiadami tych osób w celu ustalenia możliwości uzyskania pomocy.

Informację o potrzebie uzyskania pomocy należy kierować do Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy (http://www.opswilanow.pl/) ul. Przyczółkowa 27a i pod nr tel. (22) 648 22 26.

Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową. Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych i poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

Jak postępować?

Często myć ręce
Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

Unikać dotykania oczu, nosa i ust
Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

Regularnie myć lub dezynfekować powierzchnie dotykowe
Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają domownicy powinny być starannie dezynfekowane.

Regularnie dezynfekować swój telefon i nie korzystać z niego podczas spożywania posiłków
Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.

Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy
Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

Odżywiać się zdrowo i pamiętać o nawodnieniu organizmu
Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie pij ok. 2 litrów płynów (najlepiej wodę) 

Korzystać ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie.
Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych:

Główny Inspektorat Sanitarny:
https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/
Ministerstwo Zdrowia:
https://www.gov.pl/web/zdrowie.

Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem.

Informacje o sposobie postepowania pochodzą ze strony:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-seniorow

800 190 590 to numer telefonu Infolinii NFZ, pod którym uzyskasz informację na temat najbliższej placówki zdrowia lub stacji sanitarno-epidemiologicznej. Stacja lub szpital określą tryb postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronowirusem.

Czytaj więcej: Odwołanie imprez o...

Uprzejmie informujemy, że podjęliśmy decyzję o odwołaniu wszystkich imprez o charakterze otwartym organizowanych przez dzielnicę i instytucje podległe takie jak: Centrum Sportu Wilanów, Centrum Kultury Wilanów oraz Bibliotekę Publiczną. Zaplanowane w miesiącu marcu rozgrywki ligowe odbędą się bez udziału publiczności.

Nasze działania mają charakter profilaktyczny.

O dalszych decyzjach będziemy na bieżąco informować za pośrednictwem strony internetowej i profilu fb dzielnicy

Czytaj więcej: Koronawirus - informacje i...Informacje, jak zachować środki ostrożności i jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia u siebie lub swoich bliskich znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus

Została uruchomiona specjalna infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia koronawirusa.

Infolinia działa całodobowo, siedem dni w tygodniu pod numerem telefonu 800-190-590.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami podanymi w załącznikach.

 

 Czytaj więcej: Rozliczaj PIT w Warszawie

Drodzy Mieszkańcy Wilanowa!

Razem tworzymy miasto i razem tworzymy Wilanów. Dlatego tak ważne jest, aby rozliczać podatek PIT w Warszawie, gdyż jest on podstawowym źródłem dochodu stolicy. Te pieniądze wracają do nas w postaci licznych inwestycji i działań wpływających na rozwój naszego miasta.
Aby rozliczyć PIT możesz wybrać, czy chcesz skorzystać z „Twojego e-PIT-a” sporządzonego przez administrację skarbową, czy też samodzielnie wypełnić zeznanie podatkowe. Masz na to czas do 30 kwietnia 2020 r.
Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych.

Zgodnie z harmonogramem do 20 marca br.  trwa etap składania wniosków/ zgłoszeń o przyjęcie do przedszkola/szkoły. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie placówki pierwszego wyboru.

Wnioski/zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą. W takiej sytuacji należy powiadomić przedszkole/szkołę pierwszego wyboru, np. drogą mailową,  o wysyłce dokumentów.

Szanowni Mieszkańcy Wilanowa

w celu poprawy stanu powietrza na terenie województwa mazowieckiego oraz w celu ograniczenia skutków i czasu trwania przekroczeń norm jakości powietrza, Zarząd Województwa Mazowieckiego przygotował projekt nowego programu ochrony powietrza, którego integralną częścią jest plan działań krótkoterminowych.

Z treścią dokumentu można zapoznać się na stronie internetowej tutaj.

Spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców Warszawy odbędzie się 16 marca 2020 r. o godz. 17:30 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ul. Jagiellońska 26 w Warszawie, sala konferencyjna na parterze.

Program został opracowany ze względu na substancje, których stężenia przekroczyły normy w 2018 r.: pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5, benzo(a)piren, i dwutlenek azotu (tylko w przypadku strefy aglomeracja warszawska).

Program dotyczy całego obszaru województwa mazowieckiego (4 stref łącznie: aglomeracji warszawskiej, miasta Płock, miasta Radom oraz mazowieckiej).

Oprócz zadań organów administracji publicznej w programie określone zostały obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska i osób fizycznych, w tym m.in. konieczność przekazywania informacji o wymianie źródeł ciepła (§20 i §21 uchwały, załączniki nr 6 i 11 do uchwały).

Program ochrony powietrza jest aktem prawa miejscowego i dotyczy wszystkich mieszkańców województwa mazowieckiego

Aby przybliżyć wszystkim zainteresowanym cele i założenia programu organizowane są spotkania informacyjne ,o charakterze otwartym.

Szczegółowy harmonogram spotkań dostępny jest na stronie www.powietrze.mazovia.pl.

Uwagi do programu można zgłaszać:

  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa;
  2. ustnie do protokołu;
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznejbez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Wydziałem Emisji i Ochrony Powietrza: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy do konsultacji.

Czytaj więcej: Giełda zawodów odwołana!

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli, władze Warszawy zdecydowały o odwołaniu planowanej na ten tydzień Giełdy Zawodów „Dobrze wybrane”. Wydarzenie promujące szkolnictwo zawodowe miało się odbyć 11 i 12 marca w Pałacu Kultury i Nauki. Decyzja o rezygnacji z Giełdy jest zgodna z rekomendacją wojewody mazowieckiego w związku z zagrożeniem koronawirusem.

Nowy termin tego wydarzenia, w którym biorą udział wszystkie warszawskie technika i szkoły branżowe I stopnia, zostanie podany wkrótce.

Czytaj więcej: Giełda zawodów w PKiN 11-12...

Jaki zawód wybrać?
Wszystkich, a zwłaszcza uczniów klas VIII zapraszamy na Giełdę Zawodów, gdzie zaprezentują się stołeczne technika i szkoły branżowe I stopnia.
Kształcące w ponad 70 zawodach placówki przedstawią swoją ofertę w podziale na następujące branże:

• Gastronomia, Hotelarstwo i Turystyka
• Ekonomia i Handel
• Transport i Drogownictwo
• Budownictwo
• Nowe Technologie
• Usługi
• Fotografia i Multimedia

Więcej informacji znajdziecie tutaj

Czytaj więcej: 10 kwietnia mija termin...

Szanowni Mieszkańcy Wilanowa,

 w związku ze zmianą systemu naliczania opłat za odbiór odpadów należy złożyć nowej deklaracje. Termin mija 10 kwietnia br.

 Złożenie deklaracji możliwe jest bez konieczności wizyty w Urzędzie - można ją przesłać:

POCZTĄ – listem poleconym na adres Urząd Dzielnicy Wilanów, ul. Klimczaka 2, 02-797 Warszawa;

ELEKTRONICZNIE – w ramach platformy ePUAP, .

Deklarację można również złożyć osobiście w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Wilanów.

Wszelkie informacje dotyczące odbioru odpadów, w tym stosowne druki deklaracji znajdują się na stronie czysta.um.warszawa.pl  

Szkoła Podstawowa nr 358 zaprasza do udziału w rekrutacji do klasy IV sportowej o profilu judo.

Wszystkie szczegóły znajdziecie tutaj

Czytaj więcej: Rekrutacja do klasy IV...