„Pisma dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza – al. Rzeczypospolitej – wezwanie do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko i zawiadomienie o uzgodnieniu RDOŚ”