Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - link

Wydawanie zezwolenia na zbieranie odpadów - link

Wydawanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów - link

Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów - link

Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniające wg potrzeby - link