Uwaga! Nowe zasady uzyskiwania zgody na usunięcie drzew. 

Wnioski dostępne są na stronie:

http://www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie/sprawa-w-urzedzie/wydawanie-zezwolen-na-usuwanie-drzew-lub-krzewow-z-terenu

 

Informacje i wnioski dotyczące wydawania przez Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wilanów zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości oraz ustalanie opłat za usunięcie drzew i krzewów: wom.warszawa.pl/index_karta.php

UWAGA:
Inna procedura obowiązuje na terenach wpisanych do rejestru zabytków.

Teren wpisany do rejestru zabytków Wilanowa objęty jest następującymi granicami:

od wschodu rzeka Wilanówka, od południa ulica Vogla, od zachodu kanał biegnący wzdłuż ulicy Przyczółkowej a następnie Alei Wilanowskiej do wylotu ulicy Obornickiej, dalej ulicami Obornicką, Biedronki i Łuczniczą, na północ ulicą Trójpolową – z włączeniem wymienionych ulic i układów wodnych.

Do rejestru zabytków wpisane są również wielkoprzestrzenne układy liniowe:
Oś Królewska. Wytyczona jest w linii wschód – zachód, od pałacu na Ursynowie do zabudowań folwarku Zawady. Część zachodnia osi - od pałacu Rozkosz do bramy poprzedzającej dziedziniec pałacu Wilanowskiego przebiega w pasie szerokości 50m. Część wschodnia osi przebiega od punktu położonego na wschodnim brzegu Jeziora Wilanowskiego, do zabudowań folwarku Zawady i stanowi pas szerokości 35m.
Historyczne trakty: prowadzący do Gucina – ob. Aleja Wilanowska (do ulicy Dolina Służewiecka), prowadzący do osi Wolica – ob. ulicy Klimczaka (do ulicy Orszady) – w granicach linii rozgraniczających ulic.

Na tym terenie niezbędne jest zezwolenie zarówno na wycięcie jak i pielęgnację drzew (również drzew owocowych!!!).

Zgodnie z § 2 ust. 4 porozumienia między Wojewodą Mazowieckim a m. st. Warszawa z dn. 01.06.2005r., wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wchodzi w zakres działań miasta stołecznego Warszawy, wnioski należy zatem kierować do Stołecznego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 11.
Informacje i wnioski: wom.warszawa.pl/index_karta.php